Undrar du varför räntan är så låg? Nedan förklarar vi varför Riksbanken har valt att sänka räntan och vilka konsekvenser det får för samhället.

I mitten på 2015 så sänkte Riksbanken reporäntan till en negativ ränta. Det innebär kortfattat att bankerna får betalt av Riksbanken, istället för att betala, när de lånar pengar. Hela syftet med detta är att bankerna ska sänka sina räntor gentemot slutkunderna och mer pengar ska lånas in i samhället.

Om mer pengar lånas in finns det mer pengar i omlopp. Målet med att få mer pengar i omlopp är att balansera ut kronans värde. Riksbanken vill varken uppnå inflation eller deflation av många olika anledningar.

Vad är problemet med att öka belåningsgraden?

I samband med att bankerna lånar ut mer pengar till privatpersoner så ökar svenskarnas belåningsgrad. Vår belåningsgrad är en av världens högsta och påverkar även bostadmarknaden till stor del då vi kan se att bopriserna ökar kontinuerligt. Tyvärr så är lösningen med att öka pengarna i Sverige väldigt kortsiktig och skapar stora problem på bostadsmarknaden.

Bopriserna ökar kontinuerligt

Bostadmarknaden har de senaste 10-15 åren ökat avsevärt. Bostadsägarna gör mångmiljonvinster samtidigt som bostadsbristen ökar. Många svenskar är idag högt belånade och är väldigt känsliga gentemot eventuella amorteringskrav eller räntehöjningar. Samtidigt så krävs någon av dessa åtgärder för att pressa ner bopriser och få en sundare belåning på bostadsmarknaden.

Räntan kommer att höjas

Att räntan kommer att höjas är en självklarhet. Det är inte en fråga ifall det kommer att ske utan när det kommer att ske. När räntan höjs kan många svenskar som är högt belånade få problem att betala tillbaka sina högt belånade bostäder och de enda som vinner i slutändan är bankerna som kan inkassera bostaden som säkerhet ifall låntagaren förlorar sin betalningsförmåga.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att den låga räntan är positiv för det svenska samhället för nu. Dock kan det bli problematiskt på sikt. Vi får hoppas att Riksbanken och nuvarande regeringen kommer fram till långsiktiga lösningar som skyddar bolånetagarna från att straffas av eventuella räntehöjningar eller att man rullar ut långdragna åtgärdsplaner som gör det enklare att anpassa sig till sina nya boendekostnader.