Villkor

Bankfinder.se uppdateras kontinuerligt med information om banker & andra finansiella institutet. Vi strävar efter att ständigt ge korrekt och uppdaterad information till dig som besökare men friskriver oss allt ansvar om eventuella felskrivningar och uppmanar alla användare att på egen hand stämma av villkor respektive bank och finansiellt institut innan de ingår ett avtal med motparten.

Bankfinder.se (“vi”) är inte en långivare, en finansiell rådgivare eller någon annan form av finansinstitut. Vi jämför finansiella produkter och tjänster för att hjälpa dig som användare att spara tid och pengar. Vi är inte ansvariga för felaktiga uppgifter eller företagsinformation eller annan information, utan ansvaret ligger hos kunden. Kunden bör alltid kontrollera att informationen är korrekt innan denne använder en tjänst.

När du använder Bankfinder.se accepterar du vår policy när det gäller cookies och våra allmänna villkor. Några av de lån som kan hittas i våra jämförelser kommer ifrån annonsörer och det är ifrån dessa som vi får ersättning.

Vi följer GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter EU:s dataskyddsdirektiv om skyddet för personuppgifter som funnits sedan 1998 och som i Sverige varit samlat i personuppgiftslagen, PUL. EU GDPR godkändes av Europaparlamentet i april 2016 och gäller i varje medlemsland från och med den 25 maj 2018.

Vid implementeringen av det tidigare direktivet gjordes anpassningar inom de olika medlemsländerna, men den nya GDPR-förordningen kommer att tillämpas utan förändringar. Syftet är att reglerna och rättigheterna kring skyddet för personuppgifter ska vara enhetliga i hela unionen.

Det standardiseringsverktyg som framför allt anknyter till GDPR är den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-EN ISO/IEC 27001:2017, (förkortat 27001). En certifiering enligt 27001 kan på flera sätt underlätta arbetet med att efterleva informationssäkerhetskraven i GDPR.

Vi använder cookies genom tredjepart, Google & Google Analytics för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare.