Företagslån till aktiebolag

Låna upp till 30.000.000 kr till ditt aktiebolag. Jämför räntor & villkor hos Bankfinder.se – snabbt, enkelt & helt kostnadsfritt!

Visa bästa Företagslån 2023

Topp 10 Företagslån – Just nu

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
20.000 -30 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 20 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET JÄMFÖR FACTORING & LEASING

4.7/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
50.000 -3 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 18 st långivare  Endast 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET ansök på bara 1 minut

4.7/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
10.000 -3 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 15 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET SVar inom 24 timmar

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
30.000 -3 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 20 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET SVar inom 24 timmar

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
10.000 -10 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 15 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET SVar inom 24 timmar

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
20.000 -3 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 20 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET  JÄMFÖR FACTORING & LEASING

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
100.000 -10 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 20 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET SVar inom 24 timmar

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
10.000 -2 MSEK
LÅNEBELOPP

 snabba utbetalningar  EJ KREDITUPPLYSNING (UC)  Lån, Kreditkort & Factoring Svar inom 60 min

4.7/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
10.000 -5 MSEK
LÅNEBELOPP

 snabba utbetalningar  EJ KREDITUPPLYSNING (UC)  Lägsta Prisgaranti (!) SVar inom 60 min

4.9/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

1 MÅN – 5 ÅR
LÖPTID
30.000 -20 MSEK
LÅNEBELOPP

 SVAR FRÅN 18 st långivare  EnDAST 1 kreditupplysning  UTAN BORGEN & SÄKERHET SVar inom 24 timmar

4.8/5.0 på Trustpilot

18+ | Låna ansvarsfullt | Räkneexempel lån: 180 000 kr i 10 år. Totalt att återbetala 239 262 kr på 120 avbetalningar = 1 994 kr/mån. Nom. rörlig ränta 5,95 %. Eff. ränta 6,11% (aviavgift 0 kr, uppl. avgift 0 kr).

Låna pengar till aktiebolag

När företaget behöver extra tillskott av kapital för att göra investeringar eller expandera kommer företagslån väl till pass. Som aktiebolag är det dessutom ofta enklare att bli beviljad sådana lån eftersom bolagsformen innebär att företaget är en juridisk person. Det gör att banker känner sig tryggare i att låna ut pengar.

Vad kan företagslån till aktiebolag användas till?

Syftet med företagslån är att tillskottet av pengar ska leda till att omsättningen ökar. Det kan handla om inköp av nytt material, renovering eller utökning av befintliga lokaler, rekrytering av mer personal, produktutveckling eller marknadsföring. Om företaget, för att kunna tjäna mer pengar, behöver anskaffa en bil går även det bra. Det kan också vara aktuellt att ta företagslån för att inte tillfälligt hamna i likviditetsproblem under till exempel lågsäsong. Det förutsätter dock att omsättningen återgår till normal nivå så att lånen kan bli betalda.

Vad krävs för företagslån till aktiebolag?

Innan banken beviljar ett företagslån bedömer de företagets kreditvärdighet, det vill säga vilken förmåga företaget har att betala ränta och amorteringar på lånet. Kreditvärdigheten blir fastställd genom att titta på bokslut och balansräkningar. Är aktiebolaget relativt nystartat är det istället affärsplanen som utgör underlag för bedömningen. Dessutom beaktar banken företagets eventuella tillgångar, både materiella som immateriella, liksom kompetensen hos ägarna och hur företaget ska använda lånet.

Personlig borgen vid företagslån

Bolagsformen aktiebolag innebär att företaget är en juridisk person. Det betyder att ägarna inte är betalningsansvariga för de skulder som bolaget har. Däremot kan ägarna, oavsett om det är privatpersoner eller ett annat bolag, förplikta sig att säkerställa att aktiebolaget har tillräckligt med kapital genom att gå in som borgensman. Har företaget ingen annan form av säkerhet är det ofta ett krav att ett sådant borgensåtagande sker.

Innan du ansöker om företagslån till aktiebolag – jämför långivare

Det är klokt att jämföra olika långivare innan du tecknar ett företagslån. Det finns nämligen en mängd olika aktörer som erbjuder företagslån. De har dessutom emellanåt specialinriktade kampanjer i syfte att locka till sig kunder. På Bankfinder kan du enkelt jämföra olika banker och bankutmanares erbjudanden.

Hur fungerar räntan på företagslån till aktiebolag?

Precis som med andra lån står räntan i relation till hur stor risk banken tar när den lånar ut pengar. Det innebär att den ränta som du betalar på ett företagslån är fastställd utifrån företagets specifika ekonomiska förutsättningarna. I regel har dock företagslån en högre ränta jämfört med lån till individer eftersom långivarna anser det vara mer riskfyllt att låna ut till företag.

När du tecknar ett företagslån kan du precis som med ett bolån välja om du vill ha fast eller rörlig ränta. Det förekommer också att du kan få en amorteringsfri period.

Vad kostar ett företagslån – räkneexempel

Kostnaden för ett företagslån beror som sagt på olika faktorer. Låt oss dock göra ett räkneexempel för att förstå vilka kostnader som det kan innebära.

Anta att du behöver låna en 500 000 kronor. Den effektiva räntan, det vill säga inklusive uppläggningsavgift och aviavgifter, är 4,19 %. Om lånet har en amorteringstid på ett år behöver du betala 43 334 kronor per månad om det är ett annuitetslån. Vid rak amortering minskar månadskostnaden över tid eftersom räntebeloppet blir lägre i samband med att skulden minskar. Oavsett lånemodell är den totala kostnaden för lånet 511 133 kronor. Med en längre amorteringstid minskar månadskostnaderna men lånets totala pris blir högre.

Budgetera för företagslån till aktiebolag

För att företaget inte ska hamna i ekonomiska svårigheter i samband med att ett lån tecknas är det viktigt att göra en realistisk budget. Det underlättar dessutom bolagets chanser att få ett lån. Som utgångspunkt använder bolaget sin affärsplan. Därefter lägger du till en resultat- och likviditetsbudget utifrån de förutsättningar som företagslånet skapar.

Resultatbudget

I resultatbudgeten anges hur mycket intäkter i form av försäljning av varor eller tjänster som företaget behöver för att kunna gå med vinst. För att budgetera för ett företagslån bedömer du dels om lånet kommer bidra till att öka intäkterna, dels hur mycket mer du måste sälja för att bekosta lånet.

Likviditetsbudget

Med en likviditetsbudget får du kontroll på företagets förmåga att betala skulder och utgifter. Således får du också möjlighet att se hur din betalningsförmåga ser ut över tid. Därmed är det möjligt att se hur mycket extra kapital som företaget behöver och vilken amorteringstid som är rimlig.

Betalningsfri månad

Det är vanligt att långivare erbjuder betalningsfria månader. Det innebär att du kan välja en eller fler månader där du inte amorterar. Har du en verksamhet som är påverkad av lågsäsong eller om företaget vissa månader gör större inköp kan det vara intressant. Ränta betalar du dock hela tiden vilket innebär att lånets totala kostnad blir högre eftersom det tillkommer fler månader med ränta.

Om låneansökan nekas

Skulle företaget inte få en positiv respons på låneansökan får du gå tillbaka och revidera uppgifterna. Fundera på om kalkylerna är realistiska och vad du behöver göra för att öka företagets möjligheter att få ett lån. Du kan också prova att kontakta andra långivare eller ansöka via en låneförmedlare för att öka dina chanser att få din låneansökan godkänd samtidigt som du får flera olika erbjudanden presenterade.

Hur stort företagslån till aktiebolag beviljas?

Det finns ingen generell övre gräns för hur stort företagslån som blir beviljat. Det beror helt på verksamhetens omfattning, hur stor omsättning företaget har och vad företaget ska använda pengarna till. Bedömer banken att bolaget har en hög kreditvärdighet kan ett större lån bli beviljat. Däremot om man kollar på de digitala långivarna som inriktar sig på vanliga företag så brukar limiten ligga mellan 3-30 MSEK.