Under 2015 så införde Riksbanken en negativ reporänta. Många oroar sig för hur det påverkar deras ekonomi och det svenska samhället i helhet. Här är en sammanfattning av några effekter som sker med följd av negativ reporänta.

  • Vi skapar mer pengar i samhället

Genom att Riksbanken lånar in pengar från världsbanken, sänker reporäntan gentemot bankerna och därmed indirekt ökar bankernas utlåning så får vi in mer pengar i den svenska ekonomin.

  • Bankerna får betalt för att låna pengar från Riksbanken

När det är minusränta så innebär det att bankerna får betalt för att låna in pengar. Det är påföljden av Riksbankens medvetna strategi med den negativa reporäntan.

  • Belåningsgraden höjs och bostadpriserna ökar

Den låga styrräntan ger otroligt låga bolåneräntor. Det innebär att fler personer har råd att låna mer pengar till att köpa bostäder. Den höjda “betalningsförmågan” resulterar i att priserna höjs och bopriser ökar på sikt.

  • Sverige har en världens högsta belåningsgrader

Det har under 2015 konstaterats att svenska hushållen har en av världens högsta belåningsgrader. Dels beror det på att vi i Sverige ofta äger våra hem vilket inte är en självklarhet i många andra länder. Men det beror även på höga bopriser och stora bolån.

Så här ser belåningsgraden ut i Sverige (2014).
•2,55 miljoner vuxna är lånefria.
•1,25 miljoner vuxna är har högst 80 000 kronor i lån.
• 2,51 miljoner vuxna har lån i intervallet 80 001 – 708 894 kronor.
•1,25 miljoner vuxna har lånat 708 895 eller mer.

  • Vi riskerar en bostadsbubbla

De ökade bopriserna, som till viss del är en följd av de låga räntorna, är en kortsiktig lösning från Riksbankens håll. Med rekordlåga räntor så kommer vi till slut komma till en punkt där vi inte längre kan pressa priserna uppåt.

Bör man oroa sig? 

Man bör inte oroa sig av den negativa reporäntan i sig. Snarare bör man oroa sig över potentiella bostadsbubblor och hur Riksbanken agerar utifrån ekonomins utveckling. Vi kommer att hålla koll på deras generella verksamhet och förenkla, för dig som läsare, hur deras beslut påverkar den svenska ekonomin.