Det är vanligt att företagare väljer att teckna företagslån till aktiebolag. De vanligaste anledningarna till att teckna ett företagslån är att företaget befinner sig i tillväxtfas eller för att lösa ekonomiska problem. Nedan går vi igenom vad du ska tänka på när du ansöker om ett lån samt hur ränta och säkerhet fungerar.

Vad kan företagslån för aktiebolag användas till?

Renovering av lokaler
Du kanske har ett café eller en butik som behöver uppfräschning.

Rörelsekapital 
Öka likviditeten i bolaget

Marknadsföring
 
Ökad synlighet kan göra ett företag mer attraktivt och leda till fler kunder. Ibland kan det krävas en större kampanj för att potentiella kunder ska lägga märke till just ditt företag.

Oförutsedda utgifter

Ibland kan oförutsedda kostnader uppstå eller komma tidigare än beräknat och då kan ett företagslån vara behjälpligt.

Löpande kostnader
 
Har du ett nystartat företag som ännu inte är lönsamt? Då kan ett företagslån behövas för att täcka hyra, löner och andra nödvändiga kostnader.

Investering i materiella tillgångar

Exempelvis verktyg till ett byggföretag eller produkter till en frisörsalong.

Vad krävs det för säkerheter?

De flesta långivare kräver någon typ av säkerhet för att vara beredda på att bevilja ett företagslån. En säkerhet är en tillgång som tillfaller långivaren om företaget inte kan betala. Vilken typ av säkerhet långivaren kräver beror på hur stort belopp du som företagare ansöker om samt vilken kreditrisk långivaren anser sig ta.

I följande situationer kan det vara nödvändigt att använda en säkerhet för ett företagslån till aktiebolag:

– Företaget har betalningsanmärkningar
– Företagets omsättning och resultat räcker inte för att bevilja ett lån för det beloppet företaget behöver
– Företaget är nystartat så att långivaren inte kan bedöma kreditvärdigheten

Två vanliga former av säkerheter

Personlig borgen En vanlig typ av säkerhet för mindre aktiebolag med en eller få ägare är personlig borgen. Den vanligaste typen av borgen som används av banker och finansbolag är proprieborgen. Begreppet betyder borgen “”såsom för egen skuld””. Banken kan då välja att driva in eventuell skuld mot borgensmannen och företaget samtidigt.

Enkel borgen. Vid enkel borgen blir borgensmannen betalningsskyldiga först när långivaren konstaterat att låntagaren inte kan betala. Sammanfattningsvis kan man säga att med enkel borgen går man först efter företaget och sen efter borgensmannen vid en eventuell skuld. Vid proprieborgen kan långivaren välja att driva in skulden mot borgensmannen och låntagaren samtidigt.

Säkerhet i form av hypotek Ett hypotekslån är ett lån där det finns en säkerhet i form av en pant. Du pantsätter då en del av företagets tillgångar när du tecknar ett företagslån till ett aktiebolag. Om du inte kan betala lånet tillfaller egendomen långivaren. Panten kan vara allt ifrån fastigheter, maskiner eller fordon.

Vad kan du förvänta dig för ränta?

Det finns många olika långivare på marknaden vilket gör att räntan varierar beroende på vilken långivare du väljer. Det är därför viktigt att du jämför företagslån innan du bestämmer vilken långivare du vill gå vidare med. Ett tips är att jämföra företagslån till ditt aktiebolag via en låneförmedlare.

Då får du erbjudande från flera banker genom endast en ansökan och kan välja det erbjudande som passar ditt företag bäst.

Faktorer som påverkar vad du kan få för ränta:

– Värdet på eventuella säkerheter
– Belopp och återbetalningstid
– Aktiebolagets ekonomiska styrka/kreditbetyg

Sammanfattning

Det kan finnas många anledningar till varför du som företagare behöver teckna ett företagslån till ditt aktiebolag. Slutsatsen är att det är viktigt att jämföra olika långivare då de kan kräva olika typer av säkerheter samt att räntan varierar. På så sätt kan du hitta det erbjudande som passar ditt företag bäst.

Detta är ett sponsrast gästinlägg från våra vänner på Fakturino