Thedéen meddelade under en utfrågning av riksdagens finansutskott om penningpolitiken och den amerikanska påverkan på Sverige att Riksbanken planerar att höja räntorna med 25–50 punkter. Han tillade att bedömningen kan ändras beroende på inkommande data.

Riksbanken är beredd att vidta åtgärder vid behov på grund av bankkrisen i USA. Thedéen poängterade att svenska banker har en annan marknadsmodell än amerikanska banker och att det inte finns några omedelbara risker i Sverige.

Riksbankens bedömning är att det inte finns någon risk för den finansiella stabiliteten i Sverige just nu. Detta beror delvis på att svenska banker har striktare regelverk än amerikanska banker som drabbats av problem. Riksbanken avser dock att fortsätta att övervaka situationen och granska inkommande data, särskilt hur de amerikanska bankproblemen kan påverka Sverige.

Vice riksbankschef Aino Bunge betonade att Riksbanken kommer att göra vad som krävs för att minska inflationen. Thedéen underströk också att inflationen är ett större problem än räntehöjningar.

Även om Riksbanken förväntar sig att inflationen kommer att minska på sikt har de ännu inte sett några tydliga tecken på detta. De noterade också att det fortfarande finns en bred uppgång i inflationen.