Det har nog inte undgått någon att under slutet på 2017 fick de decentraliserade kryptovalutorna sitt stora genomslag. Flera valutor steg med 10.000-tals procent vilket gjorde många till miljonärer och i vissa fall miljardärer på väldigt kort tid. Även om vi  inte märker så fortsätter kryptovalutorna att ta marknadsandelar och man förutspår att skiftet till “krypto” kommer ske inom de närmaste 20 åren. 

I det här inlägget hittar du information om vad decentraliserade kryptovalutor är, vad riksbanken planerar med e-kronan och vad de största hoten mot kryptovalutorna är under de kommande åren. 

Vad är en decentraliserad kryptovaluta?

Decentraliserade kryptovalutor är kortfattat vad det låter som, krypterade digitala valutor där kontrollen över valutan sköts av användare. Krypteringen bygger på blockkedjeteknik (blockchain) vilket är en teknik som praktiskt tagit innebär att blockkedjan registreras och verifieras på olika enheter inom nätverket hela tiden för att se till att ingen manipulerar blockkedjan transaktionhistorik.

Rent praktiskt är teknikens syfte att motverka korruption som är ett globalt problem på finansmarknaden. I generationer har många ledande politiker, statstjänstemän, näringslivstoppar och yrkeskriminella arbetat tillsammans för att manipulera finansmarknaden och kapitalisera på människors brist på insyn p.g.a. korrupta styren. Men det är en helt egen historia.

Vårt nuvarande finansiella system styrs av en världsbank, ett antal riksbanker som styrs av politiska krafter och därifrån ner till bankerna innan pengar når till privatpersoner och företag. Med en decentraliserad kryptovaluta finns ingen världsbank, inga riksbanker och valutan drivs av användarna. Med andra ord flyttas hela styrfunktionen och den traditionella maktbalansen inom bankväsendet förväntas genomlida många förändringar under de kommande åren.

Vad är svenska e-kronan och är det samma sak som de andra kryptovalutorna?

Sveriges Riksbank är också intresserade av kryptovalutor. Man ska bl.a. införa e-krona som ska vara Sveriges egna kryptovaluta. Med tanke på att blockkedjans funktion är att logga historik vilket innebär att det blir enklare att kontrollera dina pengar och vilka du gör transaktioner med. En e-krona kommer inte heller vara decentraliserad utan makten kommer fortsatt sitta hos Riksbanken. Med andra ord kommer en statlig kryptovaluta aldrig bli jämförbar med en decentraliserad kryptovaluta då hela poängen försvinner när man bibehåller de gamla maktbalanserna. 

Vad är det största hoten mot kryptovalutorna under de kommande åren?

Förhoppningen med de decentraliserade kryptovalutorna är att öka transparensen, minska korruption och skapa ett mer jämställt ekonomiskt system. Vi användare ska ta till oss och lära oss den nya tekniken samtidigt som vi kommer se ett kraftig motstånd från det traditionella banksystemen.

Utöver de som vill bibehålla de traditionella banksystemen p.g.a. ekonomiska intressen så skapar en helt digitaliserad valuta även  nya möjligheter för hackare att ta kontroll över och rensa människor och företags digitala plånböcker.

Utan en kontrollenhet som kan kliva in och frysa transaktioner så blir det i princip omöjligt att spåra var pengarna tagit vägen därefter. 

Om de decentraliserade kryptovalutorna kommer ta över eller inte återstår att se.