En undersökning beställd av Nordea varnar för den ökade trenden med att allt färre barn får regelbunden vecko- och månadspeng. Detta riskerar att påverka nästa generation på ett negativt sätt anser ekonomiska experter från både SEB och Nordea. 

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, har sett att det är allt färre föräldrar som ger sina barn veckopeng och månadspeng. Trenden går åt att man skickar pengar till sina barn vid behov och problematiken med detta är att barnen inte får lära sig att hushålla med sina pengar på samma sätt.

Även Ingela Gabrielsson, privatekonom vid Nordea, anser att det är bättre att lära barnen att hushålla. “Att få egna pengar, göra dumma inköp och se pengarna ta slut är en viktig del i barnets ekonomiska fostran” säger hon.

5 tips för fickpengar till barnen

1. Uppmuntra sparande och belöna barnet när sparmålet uppnås. Ju yngre barnet är, desto kortare bör sparperioden vara.

2. Bestäm tillsammans vad pengarna ska täcka och om det finns möjlighet att tjäna extrapengar exempelvis genom att göra sysslor hemma. Hjälp barnen att göra en minibudget.

3. Låt barnen göra misstag och köpa en i dina ögon meningslös plastpryl som går sönder efter en vecka. Det är en del i att lära sig hantera pengar.

4. Försök att inte ge mer pengar än det som ni kommit överens om. Tar pengarna slut så är det för att man valt att använda dem till något. Att lära sig konsekvensen av att pengar tar slut är en viktig lärdom för framtiden.

5.  Utmana dig själv när det gäller att sätta en lägsta ålder för när barnet är moget för ett bankkort. De förstår mer i allt yngre åldrar.

Andel som får regelbunden vecko- eller månadspeng:

2006: 76 %

2011: 69%

2013: 60%

2017 : 57%

Vad är dina åsikter och funderingar kring denna trend? Kommentera inlägget nedan eller skriv ett mail till info@bankfinder.se.