Personlig borgen

Ibland krävs personlig borgen vid ett företagslån, det innebär att personlig borgen är en garanti för att lånet ska betalas tillbaka. Det är alltså företaget som tar lånet men om det av någon anledning inte kan betala tillbaka enligt överenskommelse faller ansvaret på dig som gått i personlig borgen. Då blir du som privatperson betalningsskyldig.

Begrepp inom borgen

  • Borgen handlar om att ta ekonomiskt ansvar för till exempel ett företagslån.
  • Borgenär är den som ger lånet.
  • Gäldenären är den som har en skuld till någon annan.
  • Borgensmannen tar ett personligt ansvar att lösa en fordran som inte låntagaren betalat tillbaka.
  • Preskriptionstid innebär den begränsade tiden som borgen löper, vilket innebär att långivaren förlorar rätten att kräva sin fordran efter att preskriptionstiden löper ut. Preskriptionstiden varar under tre eller tio år.
  • Avtalsfrihet innebär ett krav att beloppet ska betalas tillbaka inom en viss tid.

Lån med personlig borgen

Innebär att en eller flera, går in som personlig borgen för ett företagslån. Ofta är det ägarna i till exempel ett aktiebolag som går i borgen för lån till sitt aktiebolag.

Innan du går i borgen

Fundera över risken att gå in som personlig borgen. Kan du lita på företaget som ska ta lånet? Klarar du av att betala tillbaka personligen om det värsta skulle hända? Om du inte kan betala kan det leda till skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden.

Vem kan gå i borgen

Den som är villig att gå i borgen och är kreditvärdig kan bli borgensman, men vissa krav finns. Det görs en kreditprövning som står till grund för granskningen av borgensmannens betalningsförmåga.

Flera borgensmän

I vissa fall kan flera bli borgensmän, genom delat eller solidariskt ansvar. Delat ansvar innebär att borgen gäller för en begränsad del av skulden. Att vara solidariskt ansvariga betyder att långivaren kan kräva vem som helst av borgensmännen att betala skulden.

Regressrätt

När någon går i borgen för ett företagslån och får betala skulden, har alltid den som gått i borgen regressrätt mot låntagaren. Det betyder att om låntagaren får in pengar har personen som löst skulden rätt att återkräva pengarna från den som ursprungligen var betalningsskyldig. Preskriptionstiden vid regress är normalt 10 år.

Lån utan personlig borgen

Idag finns aktörer på marknaden som erbjuder lån utan personlig borgen. Tidigare krävdes det antingen personlig borgen eller att något kunde lämnas som säkerhet för lånet. Denna möjlighet innebär att låntagaren till exempel kan göra en renovering.

Nya möjligheter till lån

Med de möjligheter som finns idag kan du ta företagslån och snabbt få det insatt på kontot. Vissa aktörer betalar ut samma dag som ditt lån blir beviljat.

Låg risk att låna ut till företag

Ett lån på banken för stora etablerade företag är ofta lättare, då banken kan ta del av företagets balansräkning och bokslut. Nystartade företag har däremot inte alltid samma möjlighet, då lånet är beräknat på riskerna av din affärsidé. Därför har företagslån hos kreditbolag blivit alltmer förekommande. Genom en företagskredit betalas ränta och en fast avgift varje månad.

Fördelar

Baserat på förmågan att betala tillbaka har idag långivare underlättat möjligheten till företagslån. Med ett företagslån kan du göra större investeringar och få ditt företag att växa med ökad omsättning som följd.

Få svar fort

Idag fyller du i din låneansökan direkt online och verifierar dig med BankID. Normalt får du svar inom några timmar eller max en arbetsdag.

Istället för borgen – medlåntagare

Istället för att gå i borgen finns även möjligheten att vara medlåntagare. Det innebär att du ansvarar för lånet i lika hög grad som låntagaren, däremot blir du blir inte delägare av det som lånet används till som exempelvis en fastighet.

Viktigt att tänka på

Med alla lånemöjligheterna som finns bör du ta reda på vad som passar dig bäst. För dig som funderar att gå i personlig borgen för någon som ska ta ett företagslån, tänk efter före hur det påverkar betalningsförmågan och kreditvärdigheten när du själv behöver låna pengar. Nedan hittar du länkar till våra populära jämförelsetjänster för lån där borgen kan vara aktuella.