Företagsleasing

Leasing är en allt vanligare finansieringsmodell i företagsvärlden. Idag går det att leasa det mesta, där det vanligaste är bilar och olika typer av maskiner. Det kan röra sig om allt från traktorer till skrivare. En sak många dock frågar sig är hur det fungerar och vilka fördelar leasing har jämfört med andra sätt att finansiera nyanskaffningar till företagets maskinpark. I den här artikeln kommer vi gå igenom vad leasing är och jämföra det mot lån- och avbetalningsalternativen. Förhoppningsvis kan du använda det som ett bra underlag när det är dags att fatta beslut kring hur ni ska göra när det är dags att modernisera er maskinpark.

Hur fungerar leasing till företag

Det första du behöver veta om leasing är att du formellt sett inte äger det du betalar för även om du får disponera det som om du gjorde det. Den närmsta jämförelsen är med hyresmarknaden, med skillnaden att du inom leasing ofta har en möjlighet att köpa ut din leasingprodukt efter avtalets slut om du vill. Eller så lämnar du tillbaka den och leasar en ny. Du betalar en förutsägbar månatlig avgift vilket gör att det blir enkelt att planera ekonomin. Du tar också mindre risk än om du äger det du leasar eftersom du har mindre ansvar.

En sak som är viktig att veta om innan du fattar ett finansieringsbeslut är att skattereglerna varierar mellan köp och leasing. Där har leasing många fördelar i och med att du kan dra av mer av momsen än om du köper, samt kvitta leasingavgiften rakt av mot företagets resultat. Med ett ägande blir reglerna snårigare och du behöver skriva av bilen över tid samt ta med den i din balansräkning. Vid leasing bokför du istället kostnaden som en utgift.

Leasing och avbetalning

Om du väljer att efter leasingperiodens slut köpa den bil eller maskin du använt kommer leasingen fungera som om du hade amorterat på ett lån. Du kommer inte behöva betala fullpris när du köper ut det du leasat. Till skillnad mot om du hade tagit till exempel ett vanligt billån slipper du uppläggningsavgifter och kontantinsats. Det är redan avklarat i och med leasingen.

Leasing, avbetalning eller lån – vad passar ditt företag

Vad som är bäst för dig och ditt företag beror väldigt mycket på er situation. Du måste själv titta på olika alternativ och räkna på vad som blir bäst. Ägande handlar väldigt mycket om känslor. Vissa tycker om känslan av att något är “deras”, medan andra uppskattar friheten och flexibiliteten i att kunna byta ut sina saker ofta.

För- och nackdelar med leasing

Den främsta fördelen med leasing är enkelheten. Att du får möjlighet att själv styra över när och hur du ska plocka ut en ny bil eller annan sak. Andra stora fördelar som vi redan varit inne på är de skattemässiga. Det blir betydligt enklare redovisning när du leasar något än när du äger det. I och med att det du hyr inte är ditt behöver du också ta mycket mindre risk. Förenklat kan sägas att om du får din egen bil påkörd är det till 100 % ditt ansvar. Om du får en leasingbil påkörd är det i större utsträckning bilfirmans.

En relativt sett ny fördel med en leasingbil är också att du inte står som ägare i bilregistret. I takt med att antalet rån där kriminella är ute efter dyra bilar har ökat, ökar också mängden människor som inte vill att deras bilar ska synas. En leasingbil ägs formellt sett av bilfirman och kan inte kopplas till dig.

Det som är den främsta nackdelen med leasing är samma som dess stora fördel: det du leasar är inte ditt. Du har oftast begränsningar i hur du kan använda den, som till exempel ett maxantal mil per år. På lång sikt är det också en lösning som kan bli dyrare än ett långsiktigt ägande.

För- och nackdelar avbetalning/företagslån

Att istället köpa en bil och finansiera den med ett lån eller en avbetalningslösning är också något som har både fördelar och nackdelar. Den som är bra på att sköta om sin bil kommer med stor sannolikhet tjäna på ett ägande. Särskilt om det inte är viktigt att ha den senaste årsmodellen. Det innebär också att du kan ha ett restvärde som är större än leasingproduktens om du tar väl hand om dina saker. Om du äger dem kan du också realisera det genom att sälja dem vidare.

Nackdelarna speglar leasingens fördelar. Med ett ägande behöver du lägga en kontantinsats och du behöver också själv stå för reparationer och liknande.

Innan du leasar – jämför aktörer

Det finns många aktörer på leasingmarknaden. Vissa bra, andra mindre bra. En leasing är en typ av lån vilket gör att du behöver betrakta det på samma sätt. Det vill säga genom att titta på olika erbjudanden och ställa dem mot varandra innan du bestämmer dig för något. Det finns många tusenlappar att spara genom att noga läsa allt det finstilta och se till att hitta det bästa leasingföretaget