Företagskredit

Med en företagskredit har du alltid en buffert för oväntade kostnader. Det är ett sätt att genast få tillgång till extra kapital om du snabbt behöver agera. Pengarna är nämligen vilande på ditt konto tills den dag då du behöver använda dem. Det är också först när du utnyttjar krediten som du börjar betala ränta. Så det är med andra ord en ekonomisk trygghet som ger dig större frihet i ditt företags ekonomiska transaktioner. Låt oss därför titta närmare på vad en företagskredit innebär.

Hur fungerar en företagskredit?

En företagskredit är samma sak som en checkkredit eller kontokredit. Det innebär att du har en buffert att använda vid behov, såsom ett kreditkort men utan själva kortet. På så vis har du tillgång till pengar även om ditt eget kapital tillfälligt är slut. Du betalar bara ränta för det belopp du använder. Dessutom finns det långivare som erbjuder räntefri kredit om du betalar tillbaka inom en månad. När krediten är betald har du tillgång till hela beloppet igen. Hur stort ditt kreditbelopp är beror på hur banken bedömer din kreditvärdighet när du ansöker om företagskredit.

Långivare som erbjuder företagskredit

Det finns många långivare som erbjuder företagskredit. På Bankfinder kan du jämföra olika banker som ger den servicen.

Företagskredit

Med en företagskredit har du alltid en buffert för oväntade kostnader. Det är ett sätt att genast få tillgång till extra kapital om du snabbt behöver agera. Pengarna är nämligen vilande på ditt konto tills den dag då du behöver använda dem. Det är också först när du utnyttjar krediten som du börjar betala ränta. Så det är med andra ord en ekonomisk trygghet som ger dig större frihet i ditt företags ekonomiska transaktioner. Låt oss därför titta närmare på vad en företagskredit innebär.

Hur fungerar en företagskredit?

En företagskredit är samma sak som en checkkredit eller kontokredit. Det innebär att du har en buffert att använda vid behov, såsom ett kreditkort men utan själva kortet. På så vis har du tillgång till pengar även om ditt eget kapital tillfälligt är slut. Du betalar bara ränta för det belopp du använder. Dessutom finns det långivare som erbjuder räntefri kredit om du betalar tillbaka inom en månad. När krediten är betald har du tillgång till hela beloppet igen. Hur stort ditt kreditbelopp är beror på hur banken bedömer din kreditvärdighet när du ansöker om företagskredit.

Långivare som erbjuder företagskredit

Det finns många långivare som erbjuder företagskredit. På Bankfinder kan du jämföra olika banker som ger den servicen.

Vad är skillnaden på företagskredit och företagslån?

Den största skillnaden mellan en kredit och ett lån är att du alltid har tillgång till extra kapital med en företagskredit. Om du tecknar ett lån får du utbetalt ett visst belopp som du genast börjar amortera och betala ränta på. När pengarna är återbetalda får du lämna in en ny låneansökan om du behöver mer pengar. Med en företagskredit har du däremot tillgång till pengarna igen när kreditbeloppet är betalt. Du använder och återbetalar successivt i den takt du kan.

När kan en företagskredit vara fördelaktig?

Det finns flera situationer när en företagskredit är fördelaktig, till exempel vid inköp av varor då du kan använda krediten för att inte tära på ditt sparkapital. Så fort kunderna har betalat får du in kapital så att du kan betala av skulden. Om det uppstår oväntade situationer som innebär att du måste göra en större investering ger företagskrediten en trygghet. Det kan till exempel handla om att en maskin behöver repareras.

Vad kostar en företagskredit?

Hur mycket en företagskredit kostar skiljer sig mellan olika långivare. Här på Bankfinder kan du enkelt jämföra kostnaderna. För att du enklare ska kunna förstå skillnaden mellan olika erbjudanden går vi igenom vilka kostnader som kan ingå. För det första betalar du bara ränta på det belopp som du använder och för det andra får du hos vissa banker betala en månads- eller årsavgift för tjänsten. Slutligen är det vanligt att du betalar en fast uppläggningsavgift när du beviljas företagskrediten. Det finns aktörer som inte tar ut de här avgifterna, men tänk då på att räntan i så fall kan vara högre.

Exempel på lånekostnad

Om vi tänker oss att du får en kredit på 50 000 kronor. Du utnyttjar 30 000 kronor av den vid fyra tillfällen under ett år. Varje gång tar det tre månader att betala krediten. I det första exemplet betalar du 20 kronor i månadsavgift men har alltid 30 dagar räntefritt. Räntan är två procent på utnyttjat belopp. I det andra exemplet är räntan densamma men det finns ingen månadsavgift. Däremot betalar du ränta från dag ett.

Exempel 1

Utnyttjad kredit: 30 000 vid fyra tillfällen

Ränta: 2 % under åtta månader

Månadsavgift: 20 kronor

Total årskostnad: 4 960 kronor

Exempel 2

Utnyttjad kredit: 30 000 vid fyra tillfällen

Ränta: 2 % under 12 månader

Månadsavgift: 0 kronor

Total årskostnad: 7 200 kronor

Vad krävs för en företagskredit?

För att bevilja en företagskredit gör långivaren en bedömning av kreditvärdigheten på samma sätt som vid en låneansökan. Det innebär att de tittar på företagets och ägarnas ekonomiska förutsättningar. Dessutom måste företaget vara registrerat i Sverige. Vissa långivare ställer dessutom krav på att verksamheten ska ha pågått under minst sex månader. Ibland är det också nödvändigt med en säkerhet i form av materiella eller immateriella tillgångar, varulager eller fordringar. Finns inte det kräver banken vanligtvis en borgensman.

Företagskredit utan säkerhet

Det innebär en stor risk för långivaren att erbjuda företagskredit utan säkerhet. Därför måste både företagets och ägarnas ekonomi vara god. Trots det får du sannolikt sämre villkor och högre ränta för att kompensera för risken det innebär att ge företagskredit utan säkerhet. För aktiebolag brukar dessutom personlig borgen krävas, för enskild firma och handelsbolag har ägarna redan personligt ansvar om skulden inte kan betalas.

Företagskredit till nystartat företag

Det finns långivare som beviljar företagskredit även till nystartade verksamheter. Då krävs antingen en säkerhet eller någon går i borgen. Går du i borgen är det ett krav att din privata kreditvärdighet är god för att krediten ska beviljas.

Företagskredit utan UC

På Bankfinder hittar du långivare som inte begär kreditupplysning från UC. Det innebär att du kan ansöka om företagskredit från flera långivare samtidigt utan att det påverkar din kreditvärdighet, eftersom inga förfrågningar registreras hos Upplysningscentralen. Långivare för företag tar normalt sett inte UC på dig som privatperson i första läget utan det är enbart om de begär borgen för ditt lån.