Factoring

Om du driver en verksamhet där företaget har många utlägg innan du får betalt av kunderna kan factoring var en bra lösning för din firma. Det är en finansieringslösning som blir alltmer populär. I korthet går det ut på att ett företag belånar eller säljer sina fakturor för att på så sätt få in kapital innan fakturan är betald. I den här artikeln går vi närmare igenom vad det innebär och vilka olika factoring-lösningar som existerar.

Vad är factoring?

Tjänsten factoring innebär att ditt företag intecknar eller säljer kundfordringar till en bank eller ett finansbolag. Egentligen är det ett samlingsbegrepp för olika former av fakturafinansiering och inbegriper olika finansiella verktyg såsom factoring med eller utan regress, fakturaköp och fakturabelåning. Det är olika tjänster som finansbolag erbjuder för att företag lättare ska få tillgång till rörelsekapital.

Varför använda factoring?

Ett byggföretag till exempel har många och höga utgifter i form av materialinköp och personalkostnader för att kunna slutföra ett bygguppdrag. Samtidigt sker betalningen vanligtvis först när projektet är klart. Det handlar ibland om en period på flera månader som företaget därmed måste ligga ute med kapital. För att inte bli insolvent kan byggfirman istället sälja eller belåna kundfordringarna och på så sätt täcka utgifterna i samband med till exempel materialinköp. Då behöver de inte ha en stor kapitalreserv för att kunna utföra uppdraget.

Vad kostar factoring?

För att erbjuda tjänsten factoring tar bankerna en procentuell avgift på beloppet som faktureras. Det kan också tillkomma en faktureringsavgift. På så vis är kostnaden lik den ränta du betalar på ett företagslån. Det innebär även att priset på tjänsten påverkas av kundens kreditvärdighet och fakturornas omfattning. Desto större risk för finansbolaget, ju högre pris får du betala.

Hur gör jag för att sälja fakturor?

Du börjar med att jämföra olika factoringbolag här på Bankfinders hemsida. När du har hittat ett bolag som har bra villkor kontaktar du dem för att teckna ett avtal. Därefter skickar du originalfakturorna till factoringbolaget. De in sin tur vidarebefordrar dem till kunden. På fakturan måste det framgå att den har överlåtits samt att factoringbolaget är ny mottagare. När fakturan har skickats till kunden betalas pengarna in på ditt företagskonto.

Så fungerar factoring med regress

Factoring med regress innebär att fakturan går tillbaka till dig om kunden inte betalar i tid. Det innebär att factoringbolaget har rätt att sälja tillbaka fakturan till dig. Ofta sker det efter en överenskommen tid till exempel 30 dagar efter fakturans förfallodatum. Då är det istället ditt företag som får en skuld till factoringbolaget. Kan varken du eller kunden betala driver factoringbolaget inkasso mot er båda.

Så fungerar factoring utan regress

Factoring utan regress är det motsatta mot vad som vi beskrev i föregående avsnitt. Det betyder alltså att factoringbolaget tar ansvar för att driva in pengarna från kund även om fakturan inte blivit betald. På så vis slipper du hamna i en situation där ditt företag blir återbetalningsskyldigt om kunden inte uppfyller sina åtaganden. Det är endast möjligt att få factoring utan regress när du säljer fakturan men inte om du vill belåna densamma.

Sälja fakturor med eller utan regress?

Eftersom factoringbolaget står för hela risken vid factoring utan regress är den tjänsten dyrare. Det vill säga de tar ut en högre ränta på fakturabeloppet för att kompensera den högre riskaspekten. Samtidigt kan den högre kostnaden vara motiverad eftersom ditt företag slipper hamna i en situation där det blir återbetalningsskyldigt.

Å andra sidan är det färre finansbolag som accepterar factoring utan regress om risken är hög. Det innebär således att du bara kan välja den varianten när risken är låg. Så då är frågan om det inte är bättre att välja factoring med regress som har en lägre ränta eftersom sannolikheten att kunden kommer betala är stor.

När bör fakturabelåning användas

Den stora skillnaden mellan att sälja eller belåna kundfordringarna är att ditt företag i det senare valet behåller kommunikationen med kunden. Factoringbolaget lånar ut upp till 95 procent av fakturan, men det är fortfarande du som skickar ut räkningen till kunden. Du fortsätter därmed äga fakturorna men belånar dem tillfälligt tills dess att du har fått betalt. Fakturabelåning är således intressant om du av olika anledningar tycker det är viktigt att sköta kontakten kring fakturorna till kunden.

Värna om dina kundrelationer – jämför factoringbolag

Eftersom din relation till kunderna är viktig, i synnerhet om du har återkommande uppdragsgivare, är det angeläget att du gör en noggrann efterforskning och jämförelse innan du kontaktar ett factoringbolag. Du vill inte låta ett företag som ger intryck av att enbart syssla med inkasso skrämma bort dina kunder. Därför är det viktigt att du väljer en seriös aktör som bemöter kunderna på ett bra sätt. Då ökar sannolikheten att dina klienter också vill fortsätta göra affärer med ditt företag. Så gör en ordentlig efterforskning på Bankfinders hemsida innan du bestämmer dig för vilket factoringbolag du ska anlita.