Betalningsanmärkning –
Allt om skuldanmärkningar hos Kronofogden

Att få en betalningsanmärkning är något de flesta fasar för men vad innebär det egentligen? Läs vidare här för att få all information!

Du har säkert hört ordet betalningsanmärkning och du känner säkert till att det är något du bör undvika att få. En sådan anmärkning gör livet svårare och mer begränsat för den som har fått en. Det är mycket svårt att få lån för dem med anmärkning och om lån beviljas är det oftast med sämre villkor än för en person utan anmärkning. Det kan vara svårt att få hyra bostad, att handla saker på avbetalning är omöjligt och det går inte heller att öppna mobilabonnemang för den som har en anmärkning. Vissa arbeten går heller inte att få för den som har betalningsanmärkningar.

Vad är en betalningsanmärkning?

Det finns olika typer av betalningsanmärkningar. Om du inte betalar en räkning eller betalar räkningen försent kan din fordringsägare begära hjälp av ett inkassoföretag. Inkassoföretaget meddelar ett kreditupplysningsföretag om du inte har betalat inom överenskommen tid. Kreditupplysningsföretaget gör en utredning och inhämtar information från bland annat Kronofogden och gör en notering i sitt register. Det är den noteringen som är betalningsanmärkningen. Denna typ av betalningsanmärkningar har inget med Kronofogden att göra, har du en skuld hos Kronofogden har du ett större problem. Om du inte betalar skulden kan fordringsägaren begära hjälp av Kronofogden. Kronofogden kan då utfärda ett betalningsföreläggande och driva in skulden.

Varför får man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning får du om du inte betalar av en skuld du har där du fått påminnelseavier och som har gått till inkasso. Uppgifter från Kronofogden ligger till grund för betalningsanmärkningar som noteras hos kreditupplysningsföretagen. Betalar du inte en skuld kan den dock gå till Kronofogden genom ett så kallat betalningsföreläggande. Kronofogden måste då göra en utredning av din ekonomi och delge dig resultatet. Därefter driver Kronofogden in skulden. Indrivning, eller utmätning, kan ske genom försäljning av vissa ägodelar, till exempel din bil eller utmätning av lön. Utmätning av lön innebär att din arbetsgivare drar av en del av lönen som går till Kronofogden som avbetalning på skulden.

Finns det skillnad på skulder som skickas till Kronofogdemyndigheten?

Olika skulder kan leda till betalningsanmärkning och konsekvenserna kan se lite olika ut. En betalningsanmärkning kan du få om du inte betalar skulder till den offentliga sektorn i tid. Dessa skulder kan bestå av till exempel studieskulder eller obetalda skatter. De här ärendena kallas för allmänna mål. Om du däremot inte sköter betalningarna på ett banklån, på en avbetalning eller inte betalar hyran i tid kan det också leda till betalningsanmärkning. Dessa ärenden kallas enskilda mål. Det är lättare att få betalningsanmärkning i enskilda mål. I allmänna mål får du ingen betalningsanmärkning innan du haft möjlighet att invända mot målet och du får ingen anmärkning om du betalat skulden.

Hur länge syns en betalningsanmärkning för en privatperson alternativt företag?

Har du fått en betalningsanmärkning i ett allmänt eller privat mål kommer den betalningsanmärkningen att finnas kvar i tre år. Är det ett privat mål kan du få en betalningsanmärkning om du inte betalade den i tid även om du betalt hela din skuld. Du kan också få en anmärkning utan att du meddelas om det. Har en privatpersons ärende gått till Kronofogden och skuldsanering beviljats kommer anmärkningen att finnas kvar i tre år. För företag är det ännu tuffare. Om ditt företag fått en betalningsanmärkning kommer anmärkningen att finnas kvar i fem år. Har ditt företag fått betalningsföreläggande från Kronofogden kommer denna notering att synas i två år.

Kan man ta bort betalningsanmärkningar?

Det allra bästa sättet att bli av med en betalningsanmärkning är att aldrig få den. Om du till exempel inte betalat dina studieskulder kan du antingen invända mot kravet eller betala. Då slipper du att få en betalningsanmärkning. Har du inte möjlighet att göra det eller om skulden är till ett privat företag finns det sätt att bli av med betalningsanmärkningen. Kronofogden kan sekretessbelägga vissa skulder. Det innebär att betalningsanmärkningen måste tas bort hos kreditupplysningsföretagen. Det kan ske om du inte ha några tidigare skulder till Kronofogden som är nyare än två år och om du betalat skulden fullt ut.

Hur påverkas din kreditvärdighet av betalningsanmärkningar?

En betalningsanmärkning gör ditt liv så oändligt mycket svårare eftersom det handlar om vilket kreditvärde du har i företags och långivares ögon. Har du räkningar du inte klarar av att betala bör du söka hjälp, be om anstånd eller hitta någon annan lösning innan du får betalningsanmärkning. Får du en betalningsanmärkning kan du nekas vissa jobb, exempelvis jobb där du hanterar pengar, eftersom du räknas som ekonomiskt opålitlig. Vill du köpa en bostad istället för att betala hyra varje månad kommer du inte att beviljas bolån om du har betalningsanmärkning, även om fastigheten är värd mer än vad du ansöker om i lån.

Vill du flytta till en annan stad eller byta lägenhet kan en betalningsanmärkning göra det omöjligt för dig att hyra lägenhet. Oavsett inkomst eller ålder kan du behöva någon som går i borgen för dig för att du ska kunna hyra en bostad. Samma sak gäller om du vill öppna ett mobilabonnemang. Du kommer att nekas det och tvingas be vänner eller föräldrar att öppna abonnemang i sina namn för dig. Vill du låna pengar till en nyare bil, till möbler eller liknande kan du nekas lån eller bara bli beviljad lån med mycket hög ränta om du har en betalningsanmärkning.

Här hittar du långivare som godkänner betalningsanmärkning.

Vänligen läs informationen nedan

Vi gör vårt bästa att hålla allt vårt innehåll uppdaterat med uppdaterad och korrekta information. Läs mer under våra villkor.

Vänligen maila oss på info@bankfinder.se om du har frågor, synpunkter eller vill komma vidare i kontakt med oss gällande det vi skriver om.

Artikeln uppdaterades senast: 2020-04-14