Affärsplan

När du ska starta en ny verksamhet behöver du en affärsplan. Förutom att det är ett dokument som du kan använda när du ska presentera din idé för investerare är det också en bra kompass för dig. En bra affärsplan hjälper dig nämligen att hålla riktningen även om verkligheten kräver tillfälliga kursändringar. Vi kommer därför gå igenom vad du behöver tänka på när du ska skapa en affärsplan.

Hur skapar man en affärsplan?

En affärsplan är en avsiktsförklaring där du presenterar vad du har för avsikt att göra, hur du ska genomföra det och sannolikheten att du lyckas. Därför finns det några punkter som du bör ha med när du skriver din affärsplan.

  1. Affärsidén
  2. Marknaden
  3. Konkurrens
  4. Utgifter
  5. Intäkter
  6. Personliga egenskaper

Den första punkten handlar om vad det är för produkt eller tjänst som du tänker sälja. Där tar du upp vad som är speciellt med det du erbjuder. Nästa punkt handlar om det sammanhang du ska verka i. Det handlar om hur du bedömer efterfrågan och hur du ska nå ut till kunderna. Tredje punkten belyser andra aktörer på marknaden som erbjuder samma vara eller tjänst.

Fjärde och femte punkten inbegriper kostnader du kommer ha för att sälja din produkt samt hur mycket du kommer att tjäna. I sista punkten presenterar du dig själv och vad det är som gör att du kommer lyckas med idén.

Grunderna för en bra affärsplan

Det viktigaste är att du har en bra idé som är förankrad i den verklighet där du tänker realisera planen. Sedan behöver du också lita på din kapacitet att förverkliga ditt projekt. Genom att skriva en affärsplan kan du faktiskt utveckla din idé så att den blir bättre och mer genomförbar. I och med att du grundligt går igenom vad du har för avsikt att göra kommer du upptäcka saker som behöver utvecklas eller förändras.

Nackdelar med en affärsplan

Även om en affärsplan är ett bra sätt att noga gå igenom din verksamhetsidé riskerar den samtidigt att bli alltför detaljerad. Det kan faktiskt leda till att personer som du presenterar planen för inte förmår förstå vad det är du vill göra och hur. Därför är det viktigt att du skapar ett lätthanterligt dokument där du betonar kundbehov och marknadspotential. En metod för hur du gör är enligt följande:

NABC

Den engelska förkortningen NABC står för: Need, Approach, Benefit och Competition. På svenska brukar det översättas till: behov, lösning, vinst och konkurrens. Idén med orden är att de ställer fyra frågor som du ska besvara:

  • Vilket behov finns för din produkt?
  • Vad är specifikt med din lösning?
  • På vilket sätt kommer din tjänst ge en vinst?
  • Varför är din produkt bättre än konkurrenternas?

Genom att med några korta meningar svara på varje fråga får du en tydlig sammanfattning av vad det är du planerar göra och hur det kommer leda till framgång.

Pitch

Om du har skapat en bra och tydlig sammanfattning av din affärsplan får du andra möjligheter att väcka investerarnas intresse för din företagsidé. En sådan presentation kallas för en Pitch. Syftet med den är att övertyga andra om varför din idé är den bästa lösningen. Du kan använda en Pitch när du ber banken om ett lån, men också för att intressera investerare samt i marknadsföringssyfte.

Måste man alltid ha en affärsplan?

Det är bra att ha en väl genomarbetad affärsplan eftersom du lyfter fram ditt företags potential. Lika viktigt är det att du också kan presentera det på ett lättillgängligt sätt. Du bör därför sammanfatta din affärsplan för att både muntligt och skriftligt kunna presentera de grundläggande dragen i din idé på fem minuter.

Gör hemläxan

Se till att göra ordentliga efterforskningar om hur marknaden ser ut. Din idé kan vara nog så bra men ibland ser verkligheten inte ut som vi har räknat med. Därför är det också viktigt att du är beredd att anpassa dig till de faktiska förutsättningarna om det visar sig nödvändigt.

Kärnfullt budskap

Om du gillar och tror på din idé kan du säkert prata om den hur länge som helst. Tänk dock på att andra inte har samma entusiasm som du. Därför måste du tidigt lyfta fram vad som är unikt så att dina intressenter lockas att vilja veta mer.

Att se upp med

Det är viktigt att du tydligt kan formulera varför du kommer lyckas med att genomföra din idé. Entusiasm och övertygelse är inte tillräckligt. Investerare vill nämligen få bevis på att deras investering ger återbäring.

Fallgropar med vissa affärsplaner

Det är viktigt att en affärsplan har ett bra språk, är tydlig och inte upprepande. Den ska heller inte vara tung att läsa med alltför många byråkratiska eller tekniska ord. Vidare måste du visa att dina bedömningar är rimliga och att du inte överskattar marknaden eller din förmåga. Det viktigaste av allt är att du är ärlig.

Mall för affärsplan

Om du söker på nätet finns det ett otal mallar som du kan använda när du skriver din affärsplan. Många av dem kan du ladda ner som en PDF-fil för att sedan fylla i dina uppgifter.

Det är oerhört viktigt att kunna presentera både företaget och affärsidén på ett bra sätt. Därför bör du lägga ner tid och kraft på din affärsplan. Tycker du det verkar svårt finns det konsulter som kan hjälpa dig.