Rak amortering eller annuitetslån?

När du lånar pengar måste du betala tillbaka lånet. Det är viktigt att du väljer att amortera ditt lån på ett sätt som passar för just din typ av lån och ekonomi. Amortering är din avbetalning av din skuld. Vanligtvis gör du en betalning varje månad. Betalningen består av två delar – din amorteringen och räntan på lånet. Upplägget på ditt lån bestämmer hur de olika delarna ser ut.

Vad innebär rak amortering?

Den vanligaste formen av amortering är rak och denna typ används ofta för bostadslån. Om du väljer rak amortering betalar du amorterar du ett konstant belopp vid varje betalningstillfälle, och sedan tillkommer räntan. Du amorterar vanligtvis av din skuld varje månad, vilket innebär att skulden minskar linjärt och därmed blir räntekostnaderna lägre efterhand. Du amorterar av ditt lån snabbare ifrån början om du väljer denna typ av amortering.

Vad är annuitetslån?

Om du tar ett privatlån så är det vanligt att lägga upp ett annuitetslån där du betalar samma summa för ditt lån under hela lånetiden. Räntan och amorteringarna för lånet läggs ihop och summan delas sedan med hur många månader som du ska betala av lånet på. Du vet hur mycket du ska betala varje månad om du väljer fast ränta på lånet, vilket kan kännas tryggt.

Vilken typ av amortering ska du välja?

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av amortering. Din ekonomi måste vara stabil om du tar ett lån med rak amortering eftersom du måste vara beredd på att betala av mer ifrån början av låneperioden och att räntan kan ändras. En fördel är att det ger en lägre totalkostnad, något som är viktigt när du lånar en större summa pengar.

Räkneexempel på rak amortering vs annuitetslån

När du lånar pengar till att köpa en bil eller tar ett privatlån är det vanligaste lånet ett annuitetslån. Det gäller även för mindre lån som du tar. Om du däremot ansöker om bolån är det vanligaste lånet som erbjuds ett lån med rak amortering. Däremot kan du ofta välja på att ha rörlig eller fast ränta. Vilket som är fördelaktigast styrs av marknaden för tillfället.

Vilket sätt att amortera är billigast för mig?

Skulden minskar långsammare om du tar ett annuitetslån till skillnad från ett lån med rak amortering där skulden sjunker linjärt. Ett lån med rak amortering innebär att du betalar mindre ränta för att låna pengarna eftersom räntan beräknas kontinuerligt på vad som är kvar av skulden, medan annuitetslån har samma ränta hela tiden. Det finns en bra lånekalkylator från Konsumenternas att tillgå för att beräkna vad som är bäst för dig.

Krav på amortering

En del långivare lockar med lån som är amorteringsfria under en viss period. Tänk på att ju mindre du amorteringar desto högre blir dina räntekostnader för lånet. Vissa krav på amortering gäller i Sverige när du tar större lån som bolån. Kraven på amorteringar för vissa typer av lån har införts för att skydda människor från att låna mer pengar än de kan betala tillbaka.

Det är en fördel att kunna betala tillbaka ett lån snabbt men långivare sätter ofta en gräns för hur snabbt du kan betala tillbaka ett lån. Istället för att göra lånets löptid kortare väljer en del långivare att minska din månadskostnad och amortering. Jämför alltid villkor hos olika långivare innan du tar ett lån. Kontrollera och jämför vilket sätt att amortera som är det mest fördelaktiga för dig.

Glöm inte jämföra innan du lånar!