Gäldenär, borgenär & borgensman – Allt du behöver veta 

Du har säkerligen hört uttrycket ”att gå i borgen” tidigare. Det är bara ett av flera begrepp som du bör ha koll på när du ska låna pengar. En borgenär är till exempel inte detsamma som en borgensman. Här reder vi ut begreppen så du kan känna dig trygg vid nästa lånetillfälle.

Vad är en borgenär?

Kreditvärdighet är en bedömning av din betalningsförmåga som görs av ett fristående företag enligt en eller flera förutbestämda variabler. Variablerna kan skilja sig något åt mellan upplysningsföretag. Företagen kan kolla både kreditvärdighet för företag och privatpersoner. Den som har en hög kreditvärdighet har lättare att få lån eller teckna andra avtal, och det innebär att det är värdefullt att försöka behålla ett högt betyg hos de olika upplysningsföretagen. I nästan alla fall när du ska göra en icke-kontant affär kontrolleras din kreditvärdighet, exempelvis när du tecknar ett kontrakt på en hyreslägenhet, ett telefonabonnemang, när du köper något på avbetalning eller vill teckna ett lån.Borgenär är ett annat ord för det fordringsägare, vilket ofta används i vardagligt tal. Det är den som lånar ut pengar till en gäldenär, alltså låntagaren. Det ska alltså inte förväxlas med borgensman. Som borgenär har rätt att kräva tillbaka sina pengar enligt den överenskommelse som ingåtts med låntagaren genom ett låneavtal.

Vad är en gäldenär?

Gäldenär är ett annat ord för låntagare. Det är en privatperson eller företag som står i skuld till en borgenär som kan vara en bank eller annan långivare, men även en privatperson Skulden kan vara pengar, varor och andra tjänster. Ibland finns en borgensman med i överenskommelsen som en säkerhet att lånet blir betalt.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

En borgensman är den som åtar sig att betala tillbaka skulden till en långivare om låntagaren inte klarar av det. Borgensmannen har alltså ingenting med själva lånet att göra så länge låntagaren betalar tillbaka som planerat. Långivaren är borgenären som använder borgensmannen som säkerhet för att garantera att lånet betalas tillbaka.

Vad innebär det för ansvar att vara borgensman?

Som borgensman har du ett stort ansvar och det gäller att du tänker över ditt beslut noggrant. Du kan bli skyldig att betala tillbaka fullt lånebelopp till en långivare om låntagaren inte kan klara av att betala. Du bör bara gå i borgen för en låntagare som du kan lita på till 100 %.

Olika typer av borgensförbindelser

Det finns två olika typer av borgensförbindelser, proprieborgen och enkel borgen. Du som medlåntagare måste veta vilken typ som gäller. Properieborgen innebär att du har lika stor skyldighet att betala tillbaka som låntagaren. En enkel borgen betyder att borgensmannen endast behöver betala tillbaka om låntagaren inte kan betala tillbaka och inga tillgångar kan utmätas.

Vad är skillnaden mellan penninggäldenär och naturagäldenär?

Eftersom en skuld antingen kan vara pengar eller varor och tjänster finns det två begrepp som används för gäldenär för att särskilja vilken form av låntagare det är. Om skulden är i form av pengar kallas låntagaren för penninggäldenär. Det handlar oftast om privatpersoner som ingår låneavtal, vanligtvis med en bank.

Det andra begreppet är naturagäldenär och då handlar det oftast om avtal mellan företag. Det kan vara att ett företag har betalt förskott för att utnyttja en tjänst hos ett annat företag. Då kallas företaget som fått förskottsbetalningen för naturagäldenär och står som det tills företaget har utfört tjänsten som de har fått betalt för.