Checkkredit

En checkkredit ger dig en flexibilitet, trygghet och tillgång till kapital även om saldot på kontot är noll. Det gör att du bättre kan hantera ett obalans mellan in- och utflöde på kontot. Om du till exempel behöver ligga ute med kapital innan du kan kräva in kundfordringar är en checkkredit ett bra verktyg. För att du ska förstå bättre hur det kan vara ett bra verktyg för ditt företag går vi här igenom hur den fungerar.

Långivare som erbjuder checkkredit

Det finns många långivare som erbjuder checkkredit. Här på Bankfinders hemsida kan du enkelt jämföra vad olika banker har att erbjuda. För att underlätta i ditt sökande presenterar vi en kort lista på långivare hos vilka du kan ansöka om checkkredit.

 • Capcito
 • Qapitala
 • Krea
 • Mynt

Kreditbeloppet är från 10 000 upp till fem miljoner. Mynt gör en individuell bedömning och uppger därför inte vilket kreditbelopp du kan få. Räntekostnaden per månad är mellan 0,8 och 2,9 procent. Krea förmedlar andra långivares krediter därför beror räntan på vilken långivare som du väljer.

Vad är en checkkredit?

En checkkredit är ett sätt att alltid ha tillgång till extra kapital. Precis som en företagskredit får du en buffert som du kan utnyttja vid behov. Du betalar enbart ränta när du använder krediten och bara för det belopp som du nyttjar. När du betalat krediten har du åter tillgång till samma summa. Till skillnad från företagskredit är en checkkredit mer flexibel. Bedömningen av företagets kreditvärdighet är också annorlunda.

Hur fungerar en checkkredit?

En checkkredit är vanligtvis kopplad till företagskontot. Hur stort belopp du beviljas i kredit beror på företagets individuella prestation. Skillnaden med en checkkredit är att istället för att beviljat belopp fastställs utifrån bokslut och balansräkning från året innan, är det den aktuella kundreskontran som har betydelse. Det betyder alla de fakturor som du skickat till kunder som ännu inte blivit betalda. På så vis är en checkkredit ett flexibelt lån där kundfakturorna utgör säkerheten.

Vad blir kostnaden med en checkkredit?

Hur mycket du får betala för en checkkredit beror dels på vilken långivare du väljer, dels på dina specifika förutsättningar. Dina kunders kreditvärdighet kan också ha betydelse. Långivaren tar antingen ut en dispositionsränta, eller en kontraktsränta. Det förekommer också banker som använder båda räntorna.

En dispositionsränta är baserad på det belopp som företaget nyttjar av krediten. Räntan brukar ligga mellan en och fem procent. Kontraktsräntan är istället lagd på hela kreditbeloppet och brukar vara mellan 0,5 och 1,5 procent.

Kostnadsexempel

Om vi föreställer oss att du har utnyttjat 30 000 kronor av din kredit. Det totala kreditbeloppet som du kan använda är 100 000 kronor. Du betalar tillbaka utnyttjat belopp efter 30 dagar. I exempel ett betalar du både dispositionsränta och kontraktsränta.

De ligger på en respektive en halv procent per månad. I det andra exemplet betalar du bara dispositionsränta och den är då tre procent per månad. Låt oss se vad det blir för resultat.

Exempel 1

 • En procent i dispositionsränta på 30 000 ger 300 kronor
 • En halv procent kontraktsränta på 100 000 ger 500 kronor
 • Total räntekostnad: 800 kronor

Exempel 2

 • Tre procent i dispositionsränta på 30 000 ger 900 kronor
 • Ingen kontraktsränta på den totala krediten om 100 000 ger 0 kronor
 • Total räntekostnad: 900 kronor

Som du ser blir räntekostnaden högre i exempel två trots att det bara är dispositionsränta som är pålagd. Det gäller alltså att se upp med räntesatsen så att den inte är för hög när långivaren bara använder en av ränteformerna.

Är en checkkredit rätt låneform för min verksamhet?

För att du ska få reda på om en checkkredit är lämpligt för ditt företag ber vi dig svara på följande frågor.

 1. Har ditt företag många innestående kundfordringar?
 2. Finns det giltiga fakturor till ett större totalt värde?
 3. Har företaget och kunderna god kreditvärdighet?
 4. Finns det behov av att balansera kassaflödet?
 5. Skiftar likviditeten regelbundet mellan olika perioder?

Om du svarar ja på de flesta av de här fem frågorna är en checkkredit användbar i företagets verksamhet. Då kan du gå vidare med att söka efter en lämplig långivare här på Bankfinders hemsida.

Kan mitt nystartade företag ansöka om checkkredit?

För att kunna ansöka om en checkkredit måste företaget ha befintliga kundfordringar. Så om du precis har startat företaget och ännu inte kommit igång med försäljning kan du inte ansöka om en checkkredit. Vänta ett halvt år till du har innestående fakturor att visa upp.

Fördelar med checkkredit till företag

Många av de fördelar som du har med en vanlig företagskredit har du också med en checkkredit. Dessutom har checkkrediten några saker som gör den till ett ännu bättre verktyg. För att ge dig en överblick får du här en kort sammanfattning över fördelarna.

 • Din kreditvärdighet bygger på innestående kundfordringar och inte på tidigare årsresultat
 • Storleken på krediten justeras i relation till företagets försäljning
 • Ränta tas bara ut för beloppet och tiden som du nyttjar krediten
 • Du har alltid tillgång på pengar även när kontot visar noll

Fallgropar att se upp för med checkkredit

Det är viktigt att du har kontroll på din likviditet så att verksamheten inte går runt enbart på grund av krediten. Då kommer du nämligen ha en onödig räntekostnad varje månad. Försök istället successivt bygga upp en kapitalreserv så att du bara behöver använda krediten när det är nödvändigt.