Affärsbudget

För att driva ett företag behöver du sätta upp en affärsbudget, det finns olika slags budget företag. Har du till exempel nyss startat ett företag behöver du en startbudget, eller en resultatbudget, vilket också etablerade företagare behöver. Det betyder att du planerar för hur företagets priser för varor och tjänster ska ligga, hur försäljningsprognosen ser ut samt målgrupp och er marknadsföring. En likviditetsbudget däremot, handlar om att det alltid ska finns pengar för att täcka företagets kostnader, även under lite sämre tider.

Varför är det viktigt för ett företag att budgetera?

Företag behöver en budget för att det ska vara möjligt att hålla koll på ekonomin. Det behövs alltid en planering för att kunna uppnå satta mål. En budget är därför som en väg att komma till målet. Med en budget för ditt företag har du översikt genom att kartlägga framtida utgifter och inkomster, vilket är viktigt inför det kommande räkenskapsåret.

Budgetera för en renovering

Behöver företaget renovera sina lokaler så är det viktigt med en buffert inför renoveringen. När du vet ungefär vad kostnaden för renoveringen kommer bli är det bra om du har möjlighet att budgetera en extra buffert på cirka 20 %. Det beror på att det kan svårt att veta exakt vad renoveringen slutligen kommer att kosta.

Hur skiljer sig budgetera privatekonomi från att budgetera för företag?

Privatpersoner använder hushållsbudget, och är själva ansvarig för sin ekonomi. Ett aktiebolag har inte personligt ansvar för företagets skulder, men kan förlora sitt aktiekapital vid konkurs. Att budgetera företag är svårare då det inte exakt går att beräkna försäljningsintäkterna. Som privatperson vet du din lön och lägger din hushållsbudget därefter. Ofta använder sig företag av kalkyler innan de lägger budget för att beräkna olika ekonomiska utfall.

Är det värt att ta ett företagslån?

Har du redan sparat och lagt undan pengar så behöver du inte ett företagslån. Men ett nystartat företag har ofta behov av företagslån till renoveringar, maskiner eller andra nödvändiga inköp. Det kan också behövas för väletablerade företag till exempel inför en renovering eller under säsonger med lägre kassaflöde.

Budgetera med varukostnad

Vid beräkningar för hur prissättningen ska vara för att företaget ska gå med vinst, behövs en affärsbudget med varukostnad. Varan har ett inköpspris, vilket är företagets kostnad, sedan behöver du beräkna hur mycket ditt pris till kund måste vara och glöm inte att lägga på moms, vilket också påverkar priset kunden kommer betala. Ditt försäljningspris minus moms är företagets vinst.

Budgetera kostnaden för mat

För dig som privatperson är det bra att tänka lite i förväg och budgetera vilka kostnader för mat du har. Matkostnader är kanske mindre viktigt för ett företag som inte har kostnader för anställdas mat. Men företag som bjuder på lunchkuponger, gratis lunch, jullunch, julmiddag eller fika och liknande behöver budgetera för det.

Budgetera lönekostnader

Har du anställda i ditt företag behöver du givetvis också budgetera för lönekostnader. Lönekostnader, skatter och sociala avgifter är något som absolut måste finnas med i företagets budget. Har företaget dessutom friskvårdsersättning, behöver även detta vara med i budgeten.

FAQ

Här kommer några av de vanligaste frågorna och svaren vi brukar få rörande budgetering för företagare.

Varför ska man budgetera?

Ett företag behöver en budget för att planera framtida uträkningar av inkomster och utgifter. En affärsbudget åskådliggör företagets möjligheter att gå med vinst. För en privatperson ger en budget möjlighet att se över den personliga ekonomin.

Är ett företagslån en nödvändig del av att budgetera?

Ett företagslån kan vara en nödvändig del i en budget om till exempel företaget planerar att köpa in en maskin som sedan kommer att generera större inkomster på sikt. Men företagslån är inte nödvändigt att budgetera om pengar för inköp redan finns.

Kan jag få hjälp med att budgetera?

Ja om du inte redan har en ekonomiavdelning eller revisor som kan hjälpa dig med att budgetera. Du kan hitta mycket information på nätet om budget, det finns även budget-appar som du kan ladda ned och börja använda dig av direkt.